Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015

Περιοδική Έκδοση για τα Μαθηματικά Γυμνασίου

Στο ράφι της "Μαθηματική Βιβλιοθήκης" θα βρείτε το 4ο τεύχος της Περιοδικής Έκδοσης για τα Μαθηματικά Γυμνασίου.  Το τεύχος (έκδοση 1.0) κυκλοφορεί σε ψηφιακή μορφή και είναι διαθέσιμο για αξιοποίηση και χρήση, ενώ περιλαμβάνει υλικό για τα ακόλουθα:
- Α΄ Γυμνασίου, Μέρος Β΄ Γεωμετρία, Κεφάλαιο 2, Συμμετρία
- Α΄ Γυμνασίου, Μέρος Β΄ Γεωμετρία, Κεφάλαιο 3, Τρίγωνα – Παραλληλόγραμμα – Τραπέζια


Η Περιοδική Έκδοση για τα Μαθηματικά Γυμνασίου αποτελεί μία προσπάθεια δόμησης κατάλληλου διδακτικού υλικού, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο στο πλαίσιο της σχολικής τάξης, όσο και στο σπίτι από τον ίδιο τον μαθητή και την μαθήτρια. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους Σπύρο Δουκάκη & Γιάννη Σαράφη για τη πολύ μεγάλη τους αυτή προσφορά
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...