Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

Πανελλαδικές εξετάσεις 2011 - Στατιστικά

Μπορείτε να δείτε εδώ τα επίσημα Στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας για τις Πανελλήνιες εξετάσεις 2011.

Εν' ολίγοις περιγράφουμε τα πιο σημαντικά
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ 2010 ΚΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΜΑΘΗΜΑ
ΕΥΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έτη

2010
2011

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙΔ.
18 - 20
27,23
21,30

15 - 17,9
16,89
15,45

12 - 14,9
12,48
12,04

10 - 11,9
7,10
7,47

5 - 9,9
15,42
18,12

0 - 4,9
20,84
25,59

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤ. ΚΑΤ.
18 - 20
24,23
11,09

15 - 17,9
25,08
17,98

12 - 14,9
17,93
20,14

10 - 11,9
7,35
11,55

5 - 9,9
12,91
21,41

0 – 4,9
12,48
17,80

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧ ΚΑΤ.1
18 - 20
21,64
8,77

15 - 17,9
21,04
14,19

12 - 14,9
16,41
16,12

10 - 11,9
7,76
10,32

5 - 9,9
16,41
25,80

0 - 4,9
16,71
24,77

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧ ΚΑΤ. 2
18 - 20
6,62
3,04

15 - 17,9
11,36
6,26

12 - 14,9
12,53
9,89

10 - 11,9
8,13
8,25

5 - 9,9
20,31
24,16

0 - 4,9
41,02
48,37


Τον παραπάνω πίνακα τον βρίκαμε στο blog Μαθηματικές Σημειώσεις.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...