Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

Αναγραμματισμός - μύθος ή πραγματικότητα;

Ο αναγραμματισμός των ελληνικών λέξεων μας δίνει μια άλλη διάσταση των πραγμάτων. Κι αυτό τυχαίο…; Τι άλλο να κάνω και να πω και τι άλλο να δείξω… Ας ξυπνήσουμε επιτέλους δεν μπορεί να είναι όλα τυχαία… Είναι μαθηματικά αδύνατο να συμβαίνει αυτό…

Π = πύλη (η μορφή του γράμματος και μόνο δεν αφήνει περιθώρια για δεύτερες σκέψεις)

Η γλώσσα ελίσσεται, αλλάζει και αναπτύσσεται μέσα από τις λέξεις, η ίδια η λέξη το φανερώνει:
Λ Ε Ξ Ι Σ
Ε Λ Ξ Ι Σ
Ε Λ Ι Ξ
Ε Λ Ι Κ Ω Ν

τα Ε Ρ Γ Α Λ Ε Ι Α δημιουργούν Λ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Α

ο Ν Ο Μ Ο Σ είναι ο Μ Ο Ν Ο Σ (που έχει την εξουσία)

το Ο Ν Ο Μ Α είναι Ν ΟΜ Ο Υ + Α(ρχής)

Ο Υ Ρ Α Ν Ο Σ
Ο Υ Ρ Ο Σ + Α Ν Ο
Ν Ο Υ Σ + Ο Ρ Α
Ν + Ο Υ Σ + Ο Ρ Α

Ε Ρ Ε Υ Ν Α
Ν Ε Α + Ε Υ Ρ(εσις)

Τ Ε Ρ Α Τ Α
Τ + Ε Ρ Α Τ Α

Σ Π Η Λ Α Ι Ο Ν
Π Η Λ Ο Σ + Ι Ν Α
Λ Α Σ Π Η + Ι Ο Ν
Α Ν Η Λ Ι Ο Σ + Π(οπή)
Π Α Ν + Η Λ Ι Ο Σ

Η κατάργησις της καθαρευούσης, ενδιαμέσου κρίκου της αλύσεως μεταξύ της αρχαίας και της νεωτέρας γλώσσης, έφερε καίριον πλήγμα εις την δυνατότητα της νέας γενεάς, όπως παρακολουθήση την Αρχαίαν Γραμματείαν. Ταυτοχρόνως ο ελλειπέστατος και σχολαστικός τρόπος της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών κατέστη παντελώς αδιάφορος εις τας ψυχάς των νέων Ελλήνων.

Τα καλύτερα έρχονται...!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...