Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2010

Β Γυμνασίου Εξισώσεις - ανισώσεις 1ου βαθμού

Β Γυμνασίου Συναρτήσεις

Β Γυμνασίου Πραγματικοί Αριθμοί

Γ Γυμνασίου Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων

Α Γυμνασίου Κλάσματα (μέρος 2ο)

Α Γυμνασίου Κλάσματα (μέρος 1ο)

Α Γυμνασίου Ποσοστά

Α Γυμνασίου Οι Φυσικοί Αριθμοί

Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010

Μαθηματικός γρίφος 3

Ένας επιχειρηματίας σκέφτηκε το παρακάτω συνταξιοδοτικό πρόγραμμα για τους υπαλλήλους του: Τους είπε πως θα τους δώσει σύνταξη αμέσως μόλις ο καθένας τους εργασθεί για 8 καθαρές ώρες στο ταμείο της εταιρίας. Η μόνη προϋπόθεση που έθεσε ήταν ότι κανένας τους δεν επιτρέπεται να εργασθεί κάθε μέρα, περισσότερο από το μισό του χρόνου που του απομένει για να συμπληρώσει τις 8 αυτές ώρες. Την πρώτη μέρα δηλαδή ένας υπάλληλος μπορεί να εργασθεί στο ταμείο μέχρι 4 ώρες, τη δεύτερη μέχρι 2, κ.ο.κ. Σε πόσες ημέρες αυτός ο υπάλληλος θα μπορέσει να βγει στη σύνταξη;
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...